Osebna izkaznica 

Uradni podatki

 

Ime družbe:ELTRON, trgovina, zastopanje, inženiring, d.o.o.
Skrajšano ime:ELTRON d.o.o.
Sedež družbe:

Šuceva ulica 56,

4000 Kranj

Številka vložka:

1/01873/00 TS Kranj; Srg 94/01320

Osnovni kapital:

83.459,00 EUR 

Matična št.:

5454409 

DDV št.:

15665976

ID št. za DDV:

SI15665976

TRR št.:

02068-0013270798, NLB d.d.